Köp och leveransvillkor samt integritetspolicy.

Företag ombedes kontakta Göteborgs Mosaikbeläggningar direkt för orderläggning eller offert.

Beställning och betalningsvillkor

Vid beställning hos Göteborgs Mosaikbeläggningar träffas ett avtal om köp mellan dig som privatperson, kunden, och Göteborgs Mosaikbeläggningar. Detta avtal bekräftas via e-post till den e-postadress som angivits vid beställning. 

På webshopen erbjuds följande betalningsalternativ:

Klarna 

Kreditkort

Göteborgs Mosaikbeläggningar ingår inga avtal med personer som inte är myndiga (18 år). Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. 

Lagervaror och beställningsvaror

På varje produkt står angivet leveranstid 1-10 veckor. För Lagervaror gäller en mycket kortare leveranstid medan beställningsvaror kan variera i tid att få levererade.

Lagervaror är varor som vi redan har i vårt lager, de varorna kan du hitta i webshopen genom att ställa in reglaget på vänstersidan till ”i lager”. Dessa varor har en kortare leveranstid, eller går att själv hämta från vårt lager efter överenskommelse.

Beställningsvaror syftar till varor som inte finns på vårt lager och som vi beställer efter beställning från er. I dessa fall kan leveranstiden variera beroende på leverantör och deras tillverkningssätt. En del leverantörer har en konstant produktion och alltid varor i sitt lager, medan andra leverantörer bara tillverkar efter beställning. Kontakta oss på info@gbgmosaik.se för att veta exakt vad som gäller för den produkt som ni är intresserade av. Viktigt att notera är att Göteborgs Mosaikbeläggningar inte tar något ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar av beställningsvaror.

Vid köp av provbitar

Kontakta butiken direkt för köp av provbitar på tel: 031- 24 20 02 eller info@gbgmosaik.se

Leveransvillkor

All leverans sker med DHL och vi tillämpar fastpris på 695kr per leverans till dig som privatkund.

När ordern är hanterad kontaktar vi dig med en bekräftelse på mottagen order.

1-5 dagar efter bekräftad order kommer du få en avisering av transportören.

Aviseringen skickas antingen ut via mejl, eller sms. Skulle uppgifter inte finnas med skickas det ut en avisering via brev vilket ökar på leveranstiden. Det är kundens ansvar att kontrollera att de uppgivit rätt mobilnummer/mailadress så att fraktbolaget kan etablera kontakt och avtala leverans. Det är också kundens ansvar att fraktbolaget kan nå någon på detta nummer/mailadress under dagarna efter att leveransen gått ut från oss.

Du som kund får möjlighet att välja mellan 2-3 dagar där du vill ha och kan ta emot leveransen. Tid för leverans går inte att välja utan tiden utgår från den tid som DHL kör i området, mottagaren får ett fönster på ca 2-3 timmar som leveransen sker inom.

Skulle mottagaren inte svara på aviseringen eller inte vara på plats vid leveransens ankomst så kommer det tillkomma en extra kostnad för hantering av gods på terminal.

Vid retur tillbaka till terminalen eller retur till vårt lager på grund av att fraktbolaget inte kunnat komma i kontakt med kunden, kommer kunden att debiteras för de extra utgifter detta innebär (returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift). De extra utgifterna (returfrakt, expeditionsavgift, hanteringsavgifter) gäller även om du som kund har vägrat att ta emot godset.

Typgodkänd väg

vid leverans av produkt krävs typgodkänd väg, alternativt uppvisande av tillstånd för transport av gods. Skall lossning ske på villainfart eller skaftväg avgör chauffören på plats om detta är möjligt. Ges ej annan anvisning för lossningen på plats, lossas godset av mottagaren på den plats chauffören anser vara mest lämplig. Packning samt emballering av specialbeställda order utföres ej efter någon norm utan anpassas av producenten efter beställd produkts utformning. Detta medför att emballage ibland ej är utformat och ej är lämpligt för att köras med pallvagn eller vissa truckar. All transport vilken Göteborgs Mosaikbeläggningar skall ombesörja själva emballeras av Göteborgs Mosaikbeläggningar och eventuellt tillkommer kostnad för detta.

Mottagningskontroll

Kunden skall vid godsets mottagande göra en mottagningskontroll. Kundens mottagningskontroll skall bl.a. omfatta avstämning av mottaget gods mot följesedel samt kontroll av utifrån synliga skador på godset och dess förpackning. Eventuella avvikelser i mängd samt konstaterade skador skall noteras på fraktsedel och dokumenteras varefter reklamation, via mejl skall skickas till Göteborgs Mosaikbeläggningar inom 48 timmar från mottagande av godset. Privatpersoner skall vid mottagandet undersöka godset på sätt som är brukligt och i överensstämmelse med Köplagen. Reklamation av skadat gods skall, via mejl eller post, skickas till Göteborgs Mosaikbeläggningar inom sex dagar från mottagandet av godset. Detta för att möjliggöra för Göteborgs Mosaikbeläggningar att kunna kontrollera reklamerat gods. Lossning och inbärning ingår ej i Göteborgs Mosaikbeläggningar åtagande. 

OBS! Kontrollera alltid att samtliga av era paket av en viss vara är av samma batch, de fall detta är behövligt. Se till att de produkter som ni har beställt är korrekta innan plattorna monteras. Reklamationer efter montering tas ej emot.

Av kunden ej mottagna varor returneras till oss. Efter avisering från leveransbolaget har kunden 6 veckodagar (måndagar-söndagar) på sig att motta sina varor, det vill säga att leveransdag måste bokas och varorna levereras inom de sex dagarna. För alla paket samt gods på pall som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera kunden kostnader för leverantörens lagerhyra, returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift. Lagerhyra utgår från dag ett om leverans inte skett inom de sex dagar som nämnts ovan. Returfrakten räknas ut beroende på vikt och storlek på godset, och motsvarar sällan den fraktkostnad vi kan erbjuda kunden.

Leverans /upphämtning

Man kan välja att själv hämta sina varor från Göteborgs Mosaikbeläggningars lager, Hisings Backa, detta måste ske inom 7 dagar från det att betalningen är gjord. Efter 7 dagar tillkommer kostnad för lagerförvaring och ev administrationsavgift för fakturering. Man kan välja att Göteborgs Mosaikbeläggningar ombesörjer transport av godset, då debiteras kunden de kostnader som följer därav. Göteborgs Mosaikbeläggningar ansvarar inte för försenad leverans de står heller inte för merkostnader vid försening, om omständigheterna som leder till att leveransen försenas, ligger utom Göteborgs Mosaikbeläggningars kontroll. Omständigheter som skall anses ligga utanför Göteborgs Mosaikbeläggningars kontroll är till exempel väder och olyckor. Göteborgs Mosaikbeläggningar skall underrätta kunden om befarad förändring av leveranstidpunkt på hela eller delar av leveransen.  

Göteborgsmosaikbeläggningar använder DHL som fraktbolag.

Retur, reklamation och skador

Retur/ Ångerrätt

Din ångerrätt och returrätt gäller under 14 dagar för köp gjorda i Webshopen. Retur av felfri vara ur Göteborgs Mosaikbeläggningars lagerförda sortiment kan godkännas, efter skriftlig överenskommelse, förutsatt att varan returneras felfri och i sin oskadade originalförpackning. Returfrakt betalas av kunden.

Returfrakt räknas ut beroende på vikt och storlek på godset, och motsvarar inte den fraktkostnad Vi erbjuder dig som kund. 

Varor som inte ingår i ordinarie sortiment (lagervaror), styckprisvaror och specialtillverkade varor återköps ej.

Ev avgifter, arbetskostnader och administrationsavgifter som debiterats dig vid köpet kommer att krediteras vid retur av vara.

Ångerfristen börjar löpa den dag du tar emot varan. Det gäller även varor som hämtas från vårt lager. Det går bra att ångra sitt köp innan man mottagit sin vara.

Skriv ett e-mail till vår kundtjänst info@gbgmosaik.se om du vill ångra ditt köp. 

Du är skyldig att hålla varan i obruten förpackning och lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten, likaså om du inte kontrollerat ditt kolli är utan skador när du emottog det så är ansvaret för produktens skick ditt. När transportbolaget ska hämta upp en retur är det viktigt att pallen står på ett underlag som är jämnt så att chauffören kan hämta upp returen med en handtruck. Samma regler för väg och underlag gäller här för som vid leverans till dig. För mer info se stycket Typgodkänd väg.

Returer ska skickas på pall med leverans till adressen; 

Göteborgs Mosaikbeläggningar, Transportgatan 37, 422 46 Hisings Backa. 

Inte mot postförskott eller hämtas på utlämningsställe. 

Om kunden vill påvisa att något levererat gods är felaktig i något hänseende ber vi er att kontakta vår kundservice, så vi kan se till så att felet rättas till. Vid felaktig vara ber vi dig kontakta vår kundservice så snart som möjligt, så att vi kan åtgärda felet. Felplockade och felaktiga varor får inte monteras, då anses köparen ha godkänt sin leverans. Se Konsumentköplagen för mer information.

Kontakta vår kundtjänst snarast vid ångrat köp för att få reda på vad som gäller för den varan och leverantören samt en mer exakt uträkning av merkostnader som beställningsvaror medför i de fall retur är möjlig.

Reklamation 

En retur som uppstår på grund av en korrekt reklamation bekostas av Göteborgs Mosaikbeläggningar.

n reklamation kan göras om det finns ett tillverkningsfel som till exempel bubblor eller feltryck. Det gäller inte handgjorda plattor då skönhetsfel ofta förekommer eftersom det är en handgjord produkt. Se för ytterligare information om tillverkningsfel, stycket om toleransnivåer.

Vill du genomföra en reklamation var vänlig kontakta vår kundservice info@gbgmosaik.se

Om en vara är skadad

Om en vara skulle vara skadad vid mottagandet så notera det på fraktsedeln innan kvittering. Dokumentera varans skick med kamera och kontakta oss via e-post. Skicka så detaljerad beskrivning som möjligt och bifoga bilder. Om skadan upptäcks först vid uppackning av varan (dold skada) måste kunden kontakta oss inom sju (7) arbetsdagar efter mottagandet för att vi ska kunna behandla ärendet. Varan får inte användas eller säljas vidare eller liknande innan kontakt med oss. När en vara blivit skadad under leveransen upprättar vi en skadeanmälan hos fraktbolaget.

Boka inte hantverkare förrän du har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen. 

Göteborgs Mosaikbeläggningar ansvarar inte för skador, missfärgningar eller liknande som kan uppstå vid felaktig montering eller som en följd av felaktigt bruk av varan. Ingen ekonomisk ersättning utgår för det.

Toleransnivåer

Bra att veta! Keramik är ett naturmaterial. Det gör att plattorna i regel inte är identiska med varandra. Det finns en naturlig variation i färgen, som i vissa serier avsiktligt förstärkts. Storlek, tjocklek, rätvinklighet, planhet och skevhet kan också variera. Det finns toleransstandarder för plattornas fysiska egenskaper. Generellt gäller att ju större plattor desto större avvikelser är tillåtna inom toleransen, vilket kräver en noggrannare montering.

Våra plattor följer standard SS-EN 14411:2016 vilket innebär att mått inom toleranser för denna standard inte ska anses som ett fabriksfel eller avvikelse.

Återbetalningsskyldighet:

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror vid felpackning från vår sida. Återbetalning sker till det konto som betalat ut beloppet vid er beställning.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida som du hittar här.

Läs mer om eventuella kostnader som kan uppkomma vid retur under stycket Retur och ångerrätt. Vid betalning med kreditkort syns återbetalningen runt det datum som transaktionen genomfördes. Observera att vissa banker kan ha längre handläggningstider. Har du inte fått pengarna åter ber vi dig att i första hand kontakta din kortutgivare/bank. Har du bytt bank sedan köpet genomfördes hos oss så kommer återbetalning ske till det nya kortet. Det enda du behöver göra är att ta kontakt med din bank och be dem genomföra återbetalningen till rätt kort.

Integritetspolicy

Returer:

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt (Personuppgiftslagen) GDPR rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post info@gbgmosaik.se

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden. Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna följa gällande lagar angående t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet. Vi delar endast dina personliga uppgifter med företag som kräver det för att kunna fullfölja sina åtagande gentemot dig som kund. De kan vara ex. transportföretag, revisionsärenden eller olika myndigheter. Vi samarbetar endast med företag som uppfyller lagens riktmärken vad det beträffar fullgott skydd av dina personuppgifter. Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för att kunna ge dig som kund bästa möjliga service eller så länge som det krävs enligt lagen.

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det enligt gängse lagar och förordningar. Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det enligt lag. Kommunikation med vår kundtjänst som vi inte måste spara enligt lag raderas fortlöpande.

Cookies

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobiltelefon och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din varukorg, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.